top of page

algemene voorwaarden & privacy

versie: februari 2024

toepasselijkheid

gegevens

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod door Lisa McCague, handelend onder de naam: Lisa McCague. Bij aanvaarding van een offerte gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van Lisa McCague. Deze zijn hieronder na te lezen. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

algemene voorwaarden

Lisa McCague hanteert de algemene voorwaarden van DuPho, voormalig bekend als fotografenfederatie. Deze kunt u hier lezen. Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Lisa McCague gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen van een overeenkomst van Lisa McCague geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

 

Aanvullend vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden die specifiek gelden voor de diensten van Lisa McCague.

aanvullende voorwaarden

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte is een specificatie opgenomen. Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen. De prijzen genoemd in offertes zijn 14 dagen geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland en exclusief reiskosten (€0,50 per km vanaf Rosmalen, Noord-Brabant).

Nadat telefonisch of per mail is aangegeven dat men definitief van een offerte gebruik wenst te maken betekent dit dat de offerte aanvaard is.

 

Locaties

Voor portretfotografie op locatie is men zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Lisa McCague geeft graag suggesties en kan daar uiteraard in meedenken en adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, dit beïnvloedt de sfeer van de foto's enorm. Is er geen geschikt alternatief te vinden bij slecht weer? Dan wordt er in overeenstemming een andere datum gekozen.

Indien een bepaalde locatie gewenst is ten behoeve van de fotoreportage, is men zelf verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Tevens is men zelf verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en het verkrijgen van de toegang.

 

Levering fotomateriaal

Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt in de stijl van Lisa McCague in zowel kleur als zwart wit.

 

Foto’s en gebruik
Onbewerkte foto's mogen op geen enkele wijze worden geplaatst of gebruikt. Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen natuurlijk wel online worden geplaatst onder naamsvermelding. Dit geldt echter niet voor (online) publicaties of fotowedstrijden, dit moet ten alle tijden in overleg met de fotograaf.

 

Auteursrecht foto’s

1. Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
2.Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, de aangeleverde foto’s mogen wel gedeeld worden op Social media.
3. Bij het leveren van de foto’s heeft de particuliere klant recht tot reproductie voor eigen gebruik.
4. Het is de klant niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden kunnen worden opgevraagd.
5. Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
6. De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal de foto’s in dat geval niet gebruiken.
7. De klant mag foto’s voor privégebruik op social media plaatsen. Hierbij dient ten alle tijden vermeld te worden: Foto’s gemaakt door Lisa McCague met een tag naar het juiste social media account van Lisa McCague (@lisamccaguestudio op Instagram)

 

Eigendom foto’s

1. Foto’s uit de reportage mogen door Lisa McCague gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten. Bijvoorbeeld in de portfolio op de website. Lisa McCague blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik en te gebruiken voor (online) publicaties en fotowedstrijden zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

2. Het bevestigen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf (Lisa McCague) gemaakte foto’s op maar niet beperkt tot blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal.

 

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden minimaal drie maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back-up. Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

 

Technische problemen

1. Lisa McCague zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Canon een digitale spiegelreflexcamera en diverse lenzen in het hoogwaardig segment. Er is dus altijd een back up aanwezig van apparatuur. Lisa McCague maakt z.s.m. na de fotosessie een back-up van de bestanden.

2. Lisa McCague is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een bestand, of een mislukte opname. Zij probeert momenten daarentegen altijd zo goed mogelijk vast te leggen op een typische, ongedwongen wijze.

3. Bij technische problemen is Lisa McCague niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Lisa McCague uitgesloten.

 

Annulering en/of ziekte fotograaf

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1. We plannen een nieuwe datum.

2. U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het indien gewenst het plannen van een nieuwe datum.

 

Annulering klant

1. Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal 30% van het afgesproken bedrag door u als compensatie van de vrij gehouden dag worden betaald.

2. Mocht er al werk geleverd zijn en u besluit de offerte te ontbinden. Dan biedt Lisa McCague een factuur aan naar alle redelijkheid, van minimaal 30%, die door u dient te worden betaald voor de verrichte werkzaamheden.

Onmacht

1. In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 14 dagen na de datum geschieden.

2. Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

 

Privacy en persoonsgegevens

1. Lisa McCague zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Indien klant een product bestelt kan de fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

2. Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op maar niet beperkt tot blog, website, portfolio, tentoonstelling en/of reclame materiaal. Indien je dit niet wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in Google op de namen van klant wordt gezocht.

Disclaimer

1. Lisa McCague is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Lisa McCague geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Lisa McCague

2. Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd die niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Lisa McCague het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

bottom of page